Tusen och en natt, 4 band

Tusen och en natt tryckt 1923, 4 band.Översatt av Gustav Weil.

100 bilder varav 20 kolorerade.

Böckerna är i bra använt skick. Hela med lätt slitage på pärmarna.

Sålda